Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ohrona danych osobowych

Utworzono dnia 24.08.2018
Czcionka:

 

Obowiązek Informacyjny

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego również RODO), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu  informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieliszu , Krzak 91,22-413 Nielisz;

2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieliszu jest Pani Małgorzata Krajewska, e-mail: inspektor@cbi24.pl., tel. 82 561 13 02

3.Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie następujących ustaw:

  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1851 ze zm.);
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z  2016 r. poz. 1860);
  • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);
  • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554);
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1952 ze zm.;
  • ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1769 z późn. zm.);

  • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.)

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.);

  • ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1828 ze zm.); oraz ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podawania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 149

W tym miesiącu: 333

W poprzednim miesiącu: 407

Wszystkich: 5265